Modrzewiowy Zajazd

Modrzewiowy Zajazd

Modrzewie od dawna wzbudzały zainteresowanie ze względu na cenione drewno i żywicę. Modrzew europejski z Alp znany był już w starożytnym Rzymie, gdzie służył jako materiał do budowli użyteczności publicznej. Z laciny wywodzi się też nazwa rodzajowa. Pliniusz (23- 79 r. n.e.) rozumiał przez nią, drzewo cedrowe bardzo lubiące góry. O modrzewiu wspomina takze inny pisarz rzymski uc Lucanus w swym dziele De bello civili (Plezia 1969).

Do nauki nazwe Laric wprowadził Miller (1754), który sporządził klasyczny opis rodzaju. Polska nazwa modrzew, podobnie jak i zbliżone nazwy tego drzewa używane przez inne narody zachodniosłowiańskie pochodzi od słowa modry i wiąże się z sino-jasnozielonym zabarwieniem szpilek modrzewi .